Klokker, som man husker fra barndommens juletræ. “Når en klokke ringer, får en engel sine vinger.”